^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw]

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 282
- brak danych -
1909-1909

1909 - 1909
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
97 - brak danych -
255x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -