^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Heirats-Haupt-Register

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 287
Rejestr główny małżeństw
1913-1913

1913 - 1913
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
204 - brak danych -
265x385 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7
...
11 12 13 14

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -