^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Geburts-Neben-Register

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 196
Rejestr poboczny urodzeń
1908-1908

1908 - 1908
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 53/1850/80
księga rękopis
dobry
141 - brak danych -
250x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -