^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Rejestr główny urodzeń]

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 199
- brak danych -
1908-1909

1908 - 1909
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 53/1850/80
księga rękopis
dobry
304 - brak danych -
250x390 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
18 19 20 21

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -