^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spis udzielonych pozwoleń kotłowych pow. kępiński

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 4039
- brak danych -
b.d.
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt maszynopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
całkowicie O-50550
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -