^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Młyn parowy E. Litwińskiego w Szamotułach nr woj. kotła 162

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 5303
- brak danych -
1923-1933

1923 - 1933
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt maszynopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
całkowicie O-51812
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -