^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Oberschule in Lodz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 2470
- brak danych -
1940-1943

1940 - 1943
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 332/ 153
luzy druk maszynopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-61312
Numer Mikrofilmu 0 - 61312

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -