Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce - Poznań

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1939 - 1942 [1943]
Zentrale für Gräber der ermordeten Volksdeutschen in den eingegliederten Ostgebieten - Posen 1939 - 1942
1943 - 1943
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W 1939 r. dla ustalenia strat mniejszości niemieckiej w Polsce powołano przy ówczesnym Szefie Zarządu Cywilnego w Poznaniu A. Greiserze urząd, który otrzymał ostateczną nazwę w lipcu 1940 r. Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce - Poznań (Zentrale fur die Graber der ermordeten Volksdeutschen in den eingegliederten Ostgebieten). Kierownikiem Zentrale był najpierw Korth, pracownik urzędu namiestnika w Poznaniu, a później A. Schmidt, z zawodu nauczyciel. Pracowników było tylko kilkunastu. Ich zadaniem było wyszukiwanie przy pomocy władz lokalnych lub korespondencji z zainteresowanymi osobami grobów z miejscowymi Niemcami na terenie wszystkich ziem polskich pod okupacją niemiecką. Na podstawie zgłoszeń i identyfikacji zwłok sporządzano spisy i kartotekę osób które zaginęły lub zginęły w 1939 r. Zentrala zakończyła swoją działalność w maju 1942 r. [Na podst. wstępu do inwentarza St. Nawrockiego] Zespół zawiera akta ogólne (spisy akt, dzienniki podawcze, zarządzenia, sprawy gospodarcze i pracowników, sprawozdania), korespondencje w sprawie poszukiwań i identyfikacji osób, ewidencje zmarłych i zaginionych obywateli w 1939 r. Ponadto w zespole znajdują się wycinki prasowe. W zespole zmikrofilmowano 499 j. a. o sygn.: 1-492 (nr O: 70599-71090), 495-501 (nr O: 71091-71097) oraz zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-492, 495-501

Amount of archival material

501

501

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.