^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wykazy miejscowych Niemców oraz żołnierzy polskich i niemieckich, którzy zginęli w czasie I wojny światowej i podczas kampanii wrześniowej w różnych powiatach

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 478
- brak danych -
1939-1940

1939 - 1940
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 142
- brak danych - Tak
całkowicie O-71076
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -