Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Duchowne (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Królewskie (pow. witkowski) 1888-1935
- brak danych - 1888 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1888-1935 Wtóropisy (sygn.: 25-45) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 46-57, 81-89, 98-106, 110-112, 125-127, 131-139

Amount of archival material

182

155

0

1.98

1.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -