^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 125
- brak danych -
1873

1873 - 1873
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Buk
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -