^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1826

1826 - 1826
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-2028
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -