^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat zaślubionych, ochrzczonych, zmarłych

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 16
- brak danych -
1834

1834 - 1834
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-3405
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -