^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 108
- brak danych -
1867-1873

1867 - 1873
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -