^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń (duplikat)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 18
- brak danych -
1813

1813 - 1813
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 21, 11a
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -