^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 23
- brak danych -
1815

1815 - 1815
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 8, 14
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O 10534
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -