^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat odbytych chrztów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 61
- brak danych -
1854

1854 - 1854
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-11616
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -