^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 62
- brak danych -
1854

1854 - 1854
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-16060
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -