Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostroróg (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ostroróg (pow. szamotulski) 1818 - 1873
- brak danych - 1818 - 1818
1821 - 1821
1823 - 1829
1833 - 1835
1838 - 1839
1842 - 1842
1844 - 1847
1856 - 1859
1862 - 1862
1864 - 1867
1869 - 1871
1873 - 1873
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1818, 1821, 1823-1829, 1833-1835, 1838-1839, 1842, 1844-1847, 1856-1859, 1862, 1864-1867, 1869-1871, 1873, małżeństwa za lata 1818, 1821, 1823-1829, 1833-1835, 1838-1839, 1842, 1844-1847, 1856-1858, 1861-1862, 1864-1867, 1869-1871, zgony za lata 1818, 1821, 1823-1829, 1833-1835, 1838-1839, 1842-1847, 1856-1859, 1861-1862, 1864-1867, 1869-1871 W zespole zmikrofilmowano 73 j. a. o sygn.: 1-57 (nr O: 16480-16536), 58-73 (nr O: 43520-43535)

Amount of archival material

73

73

0

0.24

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.