Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrów (Wielkopolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ostrów (Wielkopolski) 1808 - 1874
- brak danych - 1808 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1808-1809, 1819-1874, małżeństwa za lata 1819-1874, zgony za lata 1818-1874 oraz dowody do akt małżeństw za lata 1809-1810, 1812-1817 W zespole zmikrofilmowano 86 j. a. o sygn.: 1-73 (nr O: 16537-16609), 74-86 (nr O: 43548-43560) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-93
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3434/0/1/1 Akta urodzenia 1808-1809 41
53/3434/0/1/12 Duplikat liber baptisatorum 1828 13
53/3434/0/1/42 Wykaz urodzonych 1856 7
53/3434/0/1/43 Wykaz urodzonych /wsie/ 1856 13
53/3434/0/1/47 Wykaz urodzonych 1857 18
53/3434/0/1/52 Wykaz urodzonych 1859 11
53/3434/0/1/55 Wykaz urodzonych 1860 22
53/3434/0/1/58 Wykaz urodzonych 1861 20
53/3434/0/1/61 Wykaz urodzonych 1862 20
53/3434/0/1/64 Elenchus baptisatorum 1863 20
53/3434/0/1/67 Liber baptisatorum 1864 23
53/3434/0/1/70 Liber baptisatorum /wsie/ 1865 13
53/3434/0/1/71 Liber baptisatorum /miasto/ 1865 10
53/3434/0/1/74 Duplikat chrztów 1866 22
53/3434/0/1/77 Duplicat der Gebotnen 1867 15
53/3434/0/1/78 Duplicat der Getrauften 1867 7
53/3434/0/4/13 Duplikat des Trauungskirchenbuches 1828 6
53/3434/0/4/44 Wykaz zaślubionych 1856 8
53/3434/0/4/48 Wykaz zaślubionych 1857 11
53/3434/0/4/53 Wykaz zaślubionych 1859 9
53/3434/0/4/56 Wykaz zaślubionych 1860 8
53/3434/0/4/59 Wykaz zaślubionych 1861 8
53/3434/0/4/62 Wykaz zaślubionych 1862 7
53/3434/0/4/65 Elenchus copulatorum 1863 9
53/3434/0/4/68 Liber copulatorum 1864 9
53/3434/0/4/72 Duplikat ślubów 1865 9
53/3434/0/4/75 Duplikat zaślubionych 1866 9
53/3434/0/4/87 Dowody do akt małżeństw 1815 4
53/3434/0/4/88 Dowody do akt małżeństw 1815 6
53/3434/0/4/89 Dowody do akt małżeństw 1815 5
53/3434/0/4/90 Dowody do akt małżeństw 1815 6
53/3434/0/4/91 Dowody do akt małżeństw 1815 6
53/3434/0/4/92 Dowody do akt małżeństw 1815 5
53/3434/0/4/93 Dowody do akt małżeństw 1815 7
53/3434/0/4/94 Dowody do akt małżeństw 1809-1809 141
53/3434/0/4/95 Dowody do akt małżeństw 1809-1809 140
53/3434/0/4/96 Dowody do akt małżeństw 1810-1810 163
53/3434/0/4/97 Dowody do akt małżeństw 1810-1810 168
53/3434/0/4/98 Dowody do akt małżeństw 1812-1812 175
53/3434/0/4/99 Dowody do akt małżeństw 1812-1812 171
53/3434/0/4/100 Dowody do akt małżeństw 1813-1813 174
53/3434/0/4/101 Dowody do akt małżeństw 1813-1813 181
53/3434/0/4/102 Dowody do akt małżeństw 1814-1814 119
53/3434/0/4/103 Dowody do akt małżeństw 1814-1814 196
53/3434/0/4/104 Dowody do akt małżeństw 1815-1815 176
53/3434/0/4/105 Dowody do akt małżeństw 1815-1815 167
53/3434/0/4/106 Dowody do akt małżeństw 1816-1816 161
53/3434/0/4/107 Dowody do akt małżeństw 1816-1816 146
53/3434/0/4/108 Dowody do akt małżeństw 1817-1817 62
53/3434/0/5/2 Odpis księgi liber mortuorum 1818 11
53/3434/0/5/14 Duplikat liber mortuorum 1828 14
53/3434/0/5/45 Wykaz zmarłych 1856 12
53/3434/0/5/46 Wykaz zmarłych /wsie/ 1856 15
53/3434/0/5/49 Wykaz zmarłych 1857 15
53/3434/0/5/51 Wykaz zmarłych 1858 18
53/3434/0/5/54 Wykaz zmarłych 1859 10
53/3434/0/5/57 Wykaz zmarłych 1860 12
53/3434/0/5/60 Wykaz zmarłych 1861 15
53/3434/0/5/63 Wykaz zmarłych 1862 16
53/3434/0/5/66 Elenchus mortuorum 1863 11
53/3434/0/5/69 Liber mortuorum 1864 17
53/3434/0/5/73 Elenchus mortuorum 1865 12
53/3434/0/5/76 Duplikat zmarłych 1866 11
53/3434/0/5/79 Duplicat der Gestorbenen 1867 10
53/3434/0/6/3 Duplikaty urodzonych, zmarłych i ślubów 1819 24
53/3434/0/6/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 19
53/3434/0/6/5 Duplikaty urodzonych, zmarłych i ślubów 1821 20
53/3434/0/6/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 20
53/3434/0/6/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 20
53/3434/0/6/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 22
53/3434/0/6/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 32
53/3434/0/6/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 29
53/3434/0/6/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 33
53/3434/0/6/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 35
53/3434/0/6/16 Księga urodzeń 1830 16
53/3434/0/6/17 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1831 38
53/3434/0/6/18 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1832 41
53/3434/0/6/19 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1833 52
53/3434/0/6/20 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1834 44
53/3434/0/6/21 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1835 37
53/3434/0/6/22 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1836 28
53/3434/0/6/23 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1837 43
53/3434/0/6/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 31
53/3434/0/6/25 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych 1839 36
53/3434/0/6/26 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych 1840 34
53/3434/0/6/27 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych 1841 26
53/3434/0/6/28 Duplikat chrztów, ślubów i zmarłych 1842 37
53/3434/0/6/29 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1843 32
53/3434/0/6/30 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1844 44
53/3434/0/6/31 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1845 36
53/3434/0/6/32 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1846 30
53/3434/0/6/33 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1847 37
53/3434/0/6/34 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1848 43
53/3434/0/6/35 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1849 43
53/3434/0/6/36 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1850 47
53/3434/0/6/37 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1851 36
53/3434/0/6/38 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1852 56
53/3434/0/6/39 Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów 1853 47
53/3434/0/6/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 47
53/3434/0/6/41 Wykaz urodzeń, małżeństw i umarłych 1855 53
1 2

Amount of archival material

108

108

0

1.02

1.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -