Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowite Prymasowskie (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ostrowite Prymasowskie (pow. gnieźnieński) 1808 - 1913
- brak danych - 1808 - 1815
1818 - 1824
1826 - 1854
1857 - 1858
1861 - 1861
1863 - 1874
1880 - 1880
1907 - 1907
1909 - 1909
1911 - 1911
1913 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1808-1811, 1818-1824, 1826-1839, 1841-1854, 1857-1858, 1861, 1863-1874, małżeństwa za lata 1808-1815, 1818-1824, 1826-1854, 1857-1858, 1861, 1863-1865, 1867-1873, zgony za lata 1808-1810, 1818-1839, 1841-1858, 1861, 1863-1873 W zespole zmikrofilmowano 123 j.a. o sygn.: 1-11 (nr O: 16656-16666), 14-16 (nr O: 16667-16669), 19 (nr O 16670), 21-79 (nr O: 16671-16729), 81-106 (nr O: 16730-16755), 107 (nr O: 43601), 109-130 (nr O: 43603-43624)

Amount of archival material

136

136

0

0.26

0.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.