^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat zejścia

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 121
- brak danych -
1859

1859 - 1859
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
pow. Gostyń
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -