Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pępowo (pow. gostyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pępowo (pow. gostyński) 1810 - 1914
- brak danych - 1810 - 1810
1812 - 1812
1818 - 1833
1836 - 1874
1877 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1812, 1818-1833, 1836-1874, małżeństwa za lata 1810, 1812, 1818-1833, 1836-1874, zgony za lata 1810, 1812, 1818-1833, 1836-1874 W zespole zmikrofilmowano 210 j.a. o sygn.: 1 (nr O 17330), 2-60 (nr O: 17334-17392), 61-62 (nr O 17392a-b), 63-159 (nr O: 17393-17489), 160-190 (nr O: 43685-43715), 191 (nr O 43717), 192 (nr O 43719), 193 (nr O 43721), 194 (nr O 43723), 195(nr O 43725),196-201 (nr O: 43727-43732), 204-206 (nr O: 17331-17333), 207 (nr O 43716), 208 (nr O 43718), 209 (nr O 43720), 210 (nr O 43722), 211 (nr O 43724), 212 (nr O 43726)

Amount of archival material

212

212

0

0.27

0.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.