Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pogrzybowo (pow. odolanowski)-**-Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pogrzybów (pow. ostrowski) 1808 - 1874
- brak danych - 1808 - 1810
1812 - 1812
1815 - 1816
1818 - 1821
1823 - 1823
1825 - 1830
1833 - 1833
1835 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 j.a.
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1818-1821, 1823, 1825-1830, 1833, 1835-1874, małżeństwa za lata 1818-1821, 1823, 1825-1830, 1833, 1835-1866, 1868-1873, zgony za lata 1818-1821, 1823, 1825-1830, 1833, 1835-1873 oraz dowody do małżeństw za lata 1808-1810, 1812-1813, 1815-1816 W zespole zmikrofilmowano 94 j.a. o sygn.: 1-22 (nr O: 18263-18284), 23 (nr O 18284a), 24 (nr O 18284b), 25-70 (nr O: 18285-18330), 71-94 (nr O: 43959-43982)

Amount of archival material

101

94

0

0.29

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.