Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcin Poznań

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Marcin Poznań 1778 - 1941
- brak danych - 1778 - 1814
1818 - 1837
1843 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1778-1814, 1830-1837, 1843-1941 (za lata 1778-1814, 1875-1941 tylko indeksy), małżeństwa za lata 1818-1837, 1843-1874, 1887-1941 (za lata 1818-1830, 1887-1941 tylko indeksy), zgony za lata 1779-1831, 1833-1837, 1843-1850, 1852-1858, 1861-1869, 1871-1874, 1908-1937 (za lata 1779-1830, 1908-1937 tylko indeksy) W zespole zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 88-112 (nr O: 44079-44103)
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3460/0/4/3 Księga małżeństw 1831 9
53/3460/0/4/6 Księga małżeństw 1832 15
53/3460/0/4/8 Księga małżeństw 1833 11
53/3460/0/4/11 Księga małżeństw 1834 13
53/3460/0/4/14 Księga małżeństw 1835 14
53/3460/0/4/17 Księga małżeństw 1836 13
53/3460/0/4/20 Księga małżeństw 1837 13
53/3460/0/4/23 Księga małżeństw 1843 14
53/3460/0/4/26 Księga małżeństw 1844 16
53/3460/0/4/29 Księga małżeństw 1845 17
53/3460/0/4/32 Księga małżeństw 1846 15
53/3460/0/4/35 Księga małżeństw 1847 12
53/3460/0/4/38 Księga małżeństw 1848 14
53/3460/0/4/41 Księga małżeństw 1849 21
53/3460/0/4/44 Księga małżeństw 1850 24
53/3460/0/4/47 Księga małżeństw 1851 18
53/3460/0/4/49 Księga małżeństw 1852 20
53/3460/0/4/52 Księga małżeństw 1853 21
53/3460/0/4/55 Księga małżeństw 1854 17
53/3460/0/4/58 Księga małżeństw 1855 18
53/3460/0/4/61 Księga małżeństw 1856 16
53/3460/0/4/64 Księga małżeństw 1857 18
53/3460/0/4/67 Księga małżeństw 1858 18
53/3460/0/4/70 Księga małżeństw 1859 18
53/3460/0/4/72 Księga małżeństw 1860 18
53/3460/0/4/74 Księga małżeństw 1861 21
53/3460/0/4/77 Księga małżeństw 1862 20
53/3460/0/4/80 Księga małżeństw 1863 20
53/3460/0/4/83 Księga małżeństw 1864 21
53/3460/0/4/86 Księga małżeństw 1865 22
53/3460/0/4/89 Księga małżeństw 1866 0
53/3460/0/4/92 Księga małżeństw 1867 0
53/3460/0/4/95 Księga małżeństw 1868 0
53/3460/0/4/98 Księga małżeństw 1869 0
53/3460/0/4/101 Księga małżeństw 1870 0
53/3460/0/4/103 Księga małżeństw 1871 0
53/3460/0/4/106 Księga małżeństw 1872 0
53/3460/0/4/109 Księga małżeństw 1873 0
53/3460/0/4/111 Księga małżeństw 1874 0
53/3460/0/4/117 Indeks małżeństw 1818-1886 0
53/3460/0/4/119 Indeks małżeństw 1887-1929 156
53/3460/0/4/121 Indeks małżeństw 1930-1941 81

Amount of archival material

124

124

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.