^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zaślubionych, urodzeń i zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1821

1821 - 1821
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-25139
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -