Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Żerków (pow. jarociński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Żerków (pow. jarociński) 1818-1874
- brak danych - 1818 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
spis zdawczo-odbiorczy Yes 59 j.a.
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1818-1829, 1837, 1840-1842, 1844-1845, 1849, małżeństwa za lata 1818-1829, 1837, 1840-1841, 1844-1845, 1849, zgony za lata 1818-1829, 1837, 1840-1842, 1844-1845, 1849 oraz księgi łączne za lata 1830-1836, 1838-1839, 1842-1843, 1846-1848, 1850-1874 W zespole zmikrofilmowano 12 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 26911-26922) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-12

Amount of archival material

71

71

0

0.32

0.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.