^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat chrztów, ślubów i pogrzebów

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 86
- brak danych -
1839

1839 - 1839
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-27058
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -