Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Brójce (pow. międzyrzecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Brójce (pow. międzyrzecki) 1847
- brak danych - 1847 - 1847
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W latach 1794-1812 rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów prowadziły magistraty. Na mocy edyktu z 11 III 1812 r. w sprawie obywatelskiej sytuacji Żydów, podzielono ich na dwie grupy: naturalizowanych (mających stałe zajęcie, miejsce zamieszkania i zdecydowanych na przyjęcie dziedzicznego nazwiska) i nienaturalizowanych. Naturalizowani Żydzi byli wpisywani na listę "obywateli" państwowych. Od 1812 r. Żydzi ci zostali zobowiązani do rejestracji urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów przed miejskimi władzami policyjnymi lub przed landratem (mieszkańcy wsi). 30 III 1847 r. wydano rozporządzenie w sprawie cywilnego poświadczania urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów oraz dysydentów. Na mocy ustawy z 23 VII 1847 r. o rejestracji stanu cywilnego Żydów funkcje te przejęły sądy powiatowe (od 1849 r.). Jednolitą rejestrację cywilną, niezależną od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., gdy powstały urzędy stanu cywilnego. urodzenia za rok 1847, małżeństwa za rok 1847, zgony za rok 1847 W zespole zmikrofilmowano 1 j. a. o sygn.: 1 (nr O 1600) oraz zdigitalizowano sygnaturę 1

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -