Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Krotoszyn

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Krotoszyn 1825 - 1847
- brak danych - 1825 - 1847
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W latach 1794-1812 rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów prowadziły magistraty. Na mocy edyktu z 11 III 1812 r. w sprawie obywatelskiej sytuacji Żydów, podzielono ich na dwie grupy: naturalizowanych (mających stałe zajęcie, miejsce zamieszkania i zdecydowanych na przyjęcie dziedzicznego nazwiska) i nienaturalizowanych. Naturalizowani Żydzi byli wpisywani na listę "obywateli" państwowych. Od 1812 r. Żydzi ci zostali zobowiązani do rejestracji urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów przed miejskimi władzami policyjnymi lub przed landratem (mieszkańcy wsi). 30 III 1847 r. wydano rozporządzenie w sprawie cywilnego poświadczania urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów oraz dysydentów. Na mocy ustawy z 23 VII 1847 r. o rejestracji stanu cywilnego Żydów funkcje te przejęły sądy powiatowe (od 1849 r.). Jednolitą rejestrację cywilną, niezależną od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., gdy powstały urzędy stanu cywilnego. urodzenia za lata 1825-1847, małżeństwa za lata 1825-1847, zgony za lata 1825-1844, 1846-1847 W zespole zmikrofilmowano 41 j.a. o sygn.: 1-8 (nr O: 11827-11834), 10-15 (nr O: 11835-11840), 17-19 (nr O: 11841-11843), 21-23 (nr O: 11844-11846), 25-27 (nr O: 11847-11849), 29-37 (nr O: 11850-11858), 39-41 (nr O: 11859-11861), 43-44 (nr O: 11862-11863), 46-48 (nr O: 11846-11866), 50 (nr O 11867)

Amount of archival material

50

50

0

0.24

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.