Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Podzamcze (pow. wieruszowski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Podzamcze (pow. wieruszowski) 1835 - 1846
- brak danych - 1835 - 1836
1840 - 1846
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W latach 1794-1812 rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów prowadziły magistraty. Na mocy edyktu z 11 III 1812 r. w sprawie obywatelskiej sytuacji Żydów, podzielono ich na dwie grupy: naturalizowanych (mających stałe zajęcie, miejsce zamieszkania i zdecydowanych na przyjęcie dziedzicznego nazwiska) i nienaturalizowanych. Naturalizowani Żydzi byli wpisywani na listę "obywateli" państwowych. Od 1812 r. Żydzi ci zostali zobowiązani do rejestracji urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów przed miejskimi władzami policyjnymi lub przed landratem (mieszkańcy wsi). 30 III 1847 r. wydano rozporządzenie w sprawie cywilnego poświadczania urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów oraz dysydentów. Na mocy ustawy z 23 VII 1847 r. o rejestracji stanu cywilnego Żydów funkcje te przejęły sądy powiatowe (od 1849 r.). Jednolitą rejestrację cywilną, niezależną od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., gdy powstały urzędy stanu cywilnego. urodzenia za lata 1835-1836, 1840-1846, małżeństwa za lata 1835-1836, 1840-1846, zgony za lata 1835-1836, 1840-1846 W zespole zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn. 1 (nr O: 16916), 2 (nr O: 16922), 3 (nr O: 16935), 4 (nr O: 16938), 5 (nr O: 16943), 6 (nr O: 16947), 7 (nr O: 16952), 8 (nr O: 16956), 9 (nr O: 16961).

Amount of archival material

9

9

0

0.05

0.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.