Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrzec (pow. kaliski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dobrzec (pow. kaliski) 1808 - 1870
- brak danych - 1808 - 1870
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1808-1814, 1817-1870, małżeństwa za lata 1808-1810, 1812-1813, 1817-1870, zgony za lata 1808-1870 W zespole zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn.: 1-7 (nr O: 4075-4081), 8-83 (nr O: 4083-4158), 84-88 (nr O: 40791-40795), 89 (nr O 4082) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-89
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3623/0/-/1 Akta urodzeń 1808 27
53/3623/0/-/2 Akta małżeństw 1808 19
53/3623/0/-/3 Akta zgonów 1808 23
53/3623/0/-/4 Akta urodzeń 1808-1809 35
53/3623/0/-/5 Akta urodzeń 1809-1810 19
53/3623/0/-/6 Akta małżeństw 1809-1810 19
53/3623/0/-/7 Akta zgonów 1809-1810 13
53/3623/0/-/8 Akta zgonów 1811-1818 97
53/3623/0/-/9 Akta urodzeń 1812 27
53/3623/0/-/10 Akta małżeństw 1812-1818 116
53/3623/0/-/11 Akta zgonów 1812 20
53/3623/0/-/12 Akta urodzeń 1813 24
53/3623/0/-/13 Akta małżeństw 1813 19
53/3623/0/-/14 Akta zgonów 1813 25
53/3623/0/-/15 Akta urodzeń 1817 24
53/3623/0/-/16 Akta małżeństw 1817 21
53/3623/0/-/17 Akta zgonów 1817 16
53/3623/0/-/18 Akta urodzeń 1818 23
53/3623/0/-/19 Akta małżeństw 1818 14
53/3623/0/-/20 Akta zgonów 1818 11
53/3623/0/-/21 Akta urodzeń 1819 26
53/3623/0/-/22 Akta małżeństw 1819 20
53/3623/0/-/23 Akta zgonów 1819 15
53/3623/0/-/24 Akta urodzeń 1820 29
53/3623/0/-/25 Akta małżeństw 1820 28
53/3623/0/-/26 Akta zgonów 1820 19
53/3623/0/-/27 Akta urodzeń 1821 33
53/3623/0/-/28 Akta małżeństw 1821 27
53/3623/0/-/29 Akta zgonów 1821 28
53/3623/0/-/30 Akta urodzeń 1822 34
53/3623/0/-/31 Akta małżeństw 1822 24
53/3623/0/-/32 Akta zgonów 1822 29
53/3623/0/-/33 Akta urodzeń 1823 41
53/3623/0/-/34 Akta małżeństw 1823 24
53/3623/0/-/35 Akta zgonów 1823 35
53/3623/0/-/36 Akta urodzeń 1824 36
53/3623/0/-/37 Akta małżeństw 1824 28
53/3623/0/-/38 Akta zgonów 1824 22
53/3623/0/-/39 Akta urodzeń 1825 36
53/3623/0/-/40 Akta małżeństw 1825 26
53/3623/0/-/41 Akta zgonów 1825 25
53/3623/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826-1827 176
53/3623/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 54
53/3623/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 69
53/3623/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 54
53/3623/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 53
53/3623/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 65
53/3623/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 55
53/3623/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 48
53/3623/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 56
53/3623/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 61
53/3623/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 64
53/3623/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 58
53/3623/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 65
53/3623/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 54
53/3623/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 42
53/3623/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 39
53/3623/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 50
53/3623/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 68
53/3623/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 72
53/3623/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 63
53/3623/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 77
53/3623/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 69
53/3623/0/-/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 96
53/3623/0/-/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 36
53/3623/0/-/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 106
53/3623/0/-/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 97
53/3623/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 122
53/3623/0/-/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 41
53/3623/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 119
53/3623/0/-/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 79
53/3623/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 87
53/3623/0/-/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 25
53/3623/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 84
53/3623/0/-/75 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 83
53/3623/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 91
53/3623/0/-/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 77
53/3623/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 81
53/3623/0/-/79 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 90
53/3623/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 94
53/3623/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 106
53/3623/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 90
53/3623/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 111
53/3623/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1866 222
53/3623/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 209
53/3623/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 236
53/3623/0/-/87 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1869 326
53/3623/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1870 281
53/3623/0/-/89 Akta urodzeń 1811-1814 145

Amount of archival material

89

89

0

1.29

1.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.