Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Józefa Kalisz 1827 - 1874
- brak danych - 1827 - 1874
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Najświętszej Marii Panny Kalisz tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1827-1874, małżeństwa za lata 1827-1874, zgony za lata 1827-1874 W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 6 (nr O 8436), 8 (nr O 8437), 13-41 (nr O: 8438-8466) oraz zdigitalizowano sygnatury 42-50
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3646/0/-/1 Książka urodzeń małżeństw i zgonów 1827 0
53/3646/0/-/2 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1828 0
53/3646/0/-/3 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1829 0
53/3646/0/-/4 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1830 0
53/3646/0/-/5 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1831 0
53/3646/0/-/6 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1832 0
53/3646/0/-/7 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1833 0
53/3646/0/-/8 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1834 0
53/3646/0/-/9 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1835 0
53/3646/0/-/10 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1836 0
53/3646/0/-/11 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1837 0
53/3646/0/-/12 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1838 0
53/3646/0/-/13 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1839 0
53/3646/0/-/14 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1839 0
53/3646/0/-/15 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1840 0
53/3646/0/-/16 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1841 0
53/3646/0/-/17 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1842 0
53/3646/0/-/18 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1843 0
53/3646/0/-/19 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1844 0
53/3646/0/-/20 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1845 0
53/3646/0/-/21 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1846 0
53/3646/0/-/22 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1847 0
53/3646/0/-/23 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1848 0
53/3646/0/-/24 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1849 0
53/3646/0/-/25 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1850 0
53/3646/0/-/26 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1851 0
53/3646/0/-/27 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1852 0
53/3646/0/-/28 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1852 0
53/3646/0/-/29 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1853 0
53/3646/0/-/30 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1854 0
53/3646/0/-/31 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1855 0
53/3646/0/-/32 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1856 0
53/3646/0/-/33 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1857 0
53/3646/0/-/34 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1858 0
53/3646/0/-/35 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1859 0
53/3646/0/-/36 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1860 0
53/3646/0/-/37 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1861 0
53/3646/0/-/38 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1862 0
53/3646/0/-/39 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1863 0
53/3646/0/-/40 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1864 0
53/3646/0/-/41 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1865 0
53/3646/0/-/42 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1866 249
53/3646/0/-/43 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1867 220
53/3646/0/-/44 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1868 219
53/3646/0/-/45 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1869 255
53/3646/0/-/46 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1870 270
53/3646/0/-/47 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1871 217
53/3646/0/-/48 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1872 255
53/3646/0/-/49 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1873 222
53/3646/0/-/50 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1874 242
53/3646/0/-/51 Dowody do aktów małżeństw 1837-1837 0
53/3646/0/-/52 Dowody do aktów małżeństw 1863-1863 0

Amount of archival material

52

52

0

1.12

1.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.