Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Kalisz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Mikołaja Kalisz 1827 - 1874
- brak danych - 1827 - 1828
1841 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1827-1828, 1841-1874, małżeństwa za lata 1827-1828, 1841-1874, zgony za lata 1827-1828, 1841-1874 W zespole zmikrofilmowano 27 j. a. o sygn.: 1-27 (nr O:8405-8431) oraz zdigitalizowano sygnatury 28-36
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3647/0/4.2/37 Dowody do zawartych małżeństw 1844 0
53/3647/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 0
53/3647/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 0
53/3647/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 0
53/3647/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 0
53/3647/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 0
53/3647/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 0
53/3647/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 0
53/3647/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 0
53/3647/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 0
53/3647/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 0
53/3647/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 0
53/3647/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 0
53/3647/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 0
53/3647/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 0
53/3647/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 0
53/3647/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 0
53/3647/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 0
53/3647/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 0
53/3647/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 0
53/3647/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 0
53/3647/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 0
53/3647/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 0
53/3647/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 0
53/3647/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 0
53/3647/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 0
53/3647/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 0
53/3647/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 0
53/3647/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1866 227
53/3647/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 212
53/3647/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 261
53/3647/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1869 298
53/3647/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 285
53/3647/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 258
53/3647/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 238
53/3647/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 249
53/3647/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 239

Amount of archival material

37

37

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.