Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek (pow. kaliski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Opatówek (pow. kaliski) 1808 - 1872
- brak danych - 1808 - 1872
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1808-1811, 1815-1872, małżeństwa za lata 1808-1811, 1815-1872, zgony za lata 1808-1811, 1815-1872 W zespole zmikrofilmowano 90 j.a. o sygn. 1-19 (nr O: 16160-16178), 21 (nr O 16179), 23 (nr O 16180), 25-37 (nr O: 16181-16193), 39-87 (nr O: 16194-16242), 88-94 (nr O: 43462-43468)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3686/0/-/1 Księga urodzenia 1808 24
53/3686/0/-/2 Akta urodzenia 1808 27
53/3686/0/-/3 Akta umarłych 1808 38
53/3686/0/-/4 Akta urodzenia 1809 44
53/3686/0/-/5 Akta ślubów 1809 22
53/3686/0/-/6 Akta umarłych 1809 23
53/3686/0/-/7 Akta urodzenia 1810-1811 32
53/3686/0/-/8 Akta ślubów 1810-1811 34
53/3686/0/-/9 Akta umarłych 1810-1811 19
53/3686/0/-/10 Akta urodzonych 1815 44
53/3686/0/-/11 Akta zaślubionych 1815 28
53/3686/0/-/12 Akta umarłych 1815 25
53/3686/0/-/13 Akta urodzonych 1816 33
53/3686/0/-/14 Akta zaślubionych 1816 28
53/3686/0/-/15 Akta zejścia 1816 18
53/3686/0/-/16 Akta urodzonych 1817 28
53/3686/0/-/17 Akta zaślubionych 1817 29
53/3686/0/-/18 Akta zejścia 1817 13
53/3686/0/-/19 Akta urodzonych 1818 28
53/3686/0/-/20 Akta urodzonych 1818 0
53/3686/0/-/21 Akta zaślubionych 1818 17
53/3686/0/-/22 Akta zaślubionych 1818 0
53/3686/0/-/23 Akta zejścia 1818 23
53/3686/0/-/24 Akta zejścia 1818 0
53/3686/0/-/25 Akta urodzonych 1819 39
53/3686/0/-/26 Księga małżeństw 1819 25
53/3686/0/-/27 Księga zejścia 1819 17
53/3686/0/-/28 Księga urodzenia 1820 32
53/3686/0/-/29 Księga małżeństw 1820 30
53/3686/0/-/30 Księga zejścia 1820 13
53/3686/0/-/31 Księga urodzenia 1821 30
53/3686/0/-/32 Księga małżeństwa 1821 16
53/3686/0/-/33 Księga zejścia 1821 15
53/3686/0/-/34 Księga urodzenia 1822 30
53/3686/0/-/35 Księga małżeństwa 1822 13
53/3686/0/-/36 Księga zejścia 1822 19
53/3686/0/-/37 Księga urodzenia 1823 29
53/3686/0/-/38 Księga zapowiedzi 1823 0
53/3686/0/-/39 Księga małżeństw 1823 19
53/3686/0/-/40 Księga zejścia 1823 24
53/3686/0/-/41 Księga urodzenia 1824 28
53/3686/0/-/42 Księga małżeństw 1824 20
53/3686/0/-/43 Księga zejścia 1824 16
53/3686/0/-/44 Księga urodzonych 1825 28
53/3686/0/-/45 Księga małżeństw 1825 18
53/3686/0/-/46 Księga zejścia 1825 19
53/3686/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 41
53/3686/0/-/48 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 45
53/3686/0/-/49 Dodatek do aktów duplikatu zejścia 1827 13
53/3686/0/-/50 Księga urodzenia, małżeństw i śmierci 1828 75
53/3686/0/-/51 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1829 61
53/3686/0/-/52 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1830 67
53/3686/0/-/53 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1831 55
53/3686/0/-/54 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1832 61
53/3686/0/-/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 77
53/3686/0/-/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 52
53/3686/0/-/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 53
53/3686/0/-/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 48
53/3686/0/-/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 83
53/3686/0/-/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 53
53/3686/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 67
53/3686/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 67
53/3686/0/-/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 64
53/3686/0/-/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 64
53/3686/0/-/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 56
53/3686/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
53/3686/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 0
53/3686/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
53/3686/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
53/3686/0/-/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 0
53/3686/0/-/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
53/3686/0/-/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
53/3686/0/-/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 0
53/3686/0/-/74 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych 1852 0
53/3686/0/-/75 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych 1853 0
53/3686/0/-/76 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych 1854 0
53/3686/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 0
53/3686/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 0
53/3686/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 0
53/3686/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 0
53/3686/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 0
53/3686/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
53/3686/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
53/3686/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
53/3686/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
53/3686/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
53/3686/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
53/3686/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
53/3686/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
53/3686/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
53/3686/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
53/3686/0/-/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
53/3686/0/-/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 0
53/3686/0/-/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 0

Amount of archival material

94

94

0

1.04

1.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.