^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Książka urodzeń, małżeństw i zgonu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 59
- brak danych -
1863

1863 - 1863
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie O-18744
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -