Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Tłokinia (pow. kaliski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Tłokinia (pow. kaliski) 1809 - 1872
- brak danych - 1809 - 1811
1819 - 1872
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1809-1811, 1819-1872, małżeństwa za lata 1809-1811, 1819-1872, zgony za lata 1809-1811, 1819-1872 W zespole zmikrofilmowano 72 j.a. o sygn.: 1-8 (nr O: 23873-23880), 9-64 (nr O: 23882-23937), 65-71 (nr O: 45563-45569), 72 (nr O 23881) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-64, 72
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3720/0/1.1/1 Akta urodzonych 1809-1810 21
53/3720/0/1.1/4 Akta urodzonych 1810-1811 16
53/3720/0/1.1/7 Akta urodzonych 1819 13
53/3720/0/1.1/9 Akta urodzonych 1820 12
53/3720/0/1.1/11 Akta urodzonych 1821 14
53/3720/0/1.1/13 Akta urodzonych 1822 19
53/3720/0/1.1/16 Akta urodzonych 1823 19
53/3720/0/1.1/19 Akta urodzonych 1824 18
53/3720/0/1.1/22 Akta urodzonych 1825 16
53/3720/0/4.1/2 Akta zaślubionych 1809-1810 8
53/3720/0/4.1/5 Akta zaślubionych 1810-1811 8
53/3720/0/4.1/8 Akta zaślubionych 1819 7
53/3720/0/4.1/10 Akta zaślubionych 1820 8
53/3720/0/4.1/12 Akta zaślubionych 1821 8
53/3720/0/4.1/14 Akta zaślubionych 1822 15
53/3720/0/4.1/17 Akta zaślubionych 1823 8
53/3720/0/4.1/20 Akta zaślubionych 1824 11
53/3720/0/4.1/23 Akta zaślubionych 1825 14
53/3720/0/5/3 Akta zmarłych 1808-1810 16
53/3720/0/5/6 Akta zmarłych 1810-1811 10
53/3720/0/5/15 Akta zmarłych 1822 8
53/3720/0/5/18 Akta zmarłych 1823 13
53/3720/0/5/21 Akta zmarłych 1824 10
53/3720/0/5/24 Akta zmarłych 1825 12
53/3720/0/5/72 Akta zmarłych 1819-1821 13
53/3720/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 20
53/3720/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 27
53/3720/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 28
53/3720/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 32
53/3720/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 30
53/3720/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 29
53/3720/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 33
53/3720/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 30
53/3720/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 29
53/3720/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 30
53/3720/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1836 31
53/3720/0/6.1/36 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1837 32
53/3720/0/6.1/37 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1838 28
53/3720/0/6.1/38 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1839 38
53/3720/0/6.1/39 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1840 41
53/3720/0/6.1/40 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1841 55
53/3720/0/6.1/41 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1842 63
53/3720/0/6.1/42 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1843 61
53/3720/0/6.1/43 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1844 72
53/3720/0/6.1/44 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1845 71
53/3720/0/6.1/45 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1846 57
53/3720/0/6.1/46 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1847 64
53/3720/0/6.1/47 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1848 53
53/3720/0/6.1/48 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1849 71
53/3720/0/6.1/49 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1850 59
53/3720/0/6.1/50 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1851 48
53/3720/0/6.1/51 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1852 74
53/3720/0/6.1/52 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 59
53/3720/0/6.1/53 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1854 51
53/3720/0/6.1/54 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1855 50
53/3720/0/6.1/55 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1856 40
53/3720/0/6.1/56 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1857 43
53/3720/0/6.1/57 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1858 36
53/3720/0/6.1/58 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1859 41
53/3720/0/6.1/59 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1860 43
53/3720/0/6.1/60 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1861 61
53/3720/0/6.1/61 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1862 48
53/3720/0/6.1/62 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1863 48
53/3720/0/6.1/63 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1864 55
53/3720/0/6.1/64 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1865 48
53/3720/0/6.1/65 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zejścia 1866 0
53/3720/0/6.1/66 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
53/3720/0/6.1/67 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
53/3720/0/6.1/68 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
53/3720/0/6.1/69 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
53/3720/0/6.1/70 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 0
53/3720/0/6.1/71 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 0

Amount of archival material

72

72

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.