Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Kalisz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Kalisz 1809 - 1874
- brak danych - 1809 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Przed 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał system rejestracji stanu cywilnego osób wyznania mojżeszowego. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. W 1830 r. wyznaczono okręgi urzędów stanu cywilnego, pokrywające się z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych, a akty stanu cywilnego urzędnik sporządzał na podstawie prowadzonej przez wyznaczonych rabinów tzw. księgi zapisów (posiadała wiele cech księgi stanu cywilnego). Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie, a duplikat w miejscowym sądzie.
Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawowały władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1809-1874, małżeństwa za lata 1809-1811, 1814-1874, zgony za lata 1809-1812, 1814-1874 W zespole zmikrofilmowano 64 j.a. o sygn.: 1-64 (nr O: 8548-8611) oraz zdigitalizowano sygnatury 65-73
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3746/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 0
53/3746/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 0
53/3746/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 0
53/3746/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 0
53/3746/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 0
53/3746/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 0
53/3746/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0
53/3746/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 0
53/3746/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 0
53/3746/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
53/3746/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
53/3746/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
53/3746/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 0
53/3746/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
53/3746/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
53/3746/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 0
53/3746/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
53/3746/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
53/3746/0/6.1/48 Akta urodzeń małżeństw i zgonów 1851 0
53/3746/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 0
53/3746/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 0
53/3746/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 0
53/3746/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 0
53/3746/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 0
53/3746/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 0
53/3746/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 0
53/3746/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 0
53/3746/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 0
53/3746/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 0
53/3746/0/6.1/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
53/3746/0/6.1/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
53/3746/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
53/3746/0/6.1/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
53/3746/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
53/3746/0/6.1/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
53/3746/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 172
53/3746/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 182
53/3746/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 174
53/3746/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 198
53/3746/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 171
53/3746/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 176
53/3746/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 170
53/3746/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 215
53/3746/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 231
53/3746/0/-/1 Akta urodzeń 1809-1814 0
53/3746/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1809 0
53/3746/0/-/3 Akta urodzeń 1810-1811 0
53/3746/0/-/4 Akta małżeństw 1810-1811 0
53/3746/0/-/5 Akta zgonu 1810-1811 0
53/3746/0/-/6 Akta urodzeń 1811 0
53/3746/0/-/7 Akta zgonu 1811-1812 0
53/3746/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1816 0
53/3746/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1817 0
53/3746/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 0
53/3746/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 0
53/3746/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 0
53/3746/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 0
53/3746/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 0
53/3746/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 0
53/3746/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 0
53/3746/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 0
53/3746/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 0
53/3746/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 0
53/3746/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 0
53/3746/0/-/21 Akta urodzeń 1829 0
53/3746/0/-/22 Akta małżeństw 1829 0
53/3746/0/-/23 Akta zgonu 1829 0
53/3746/0/-/24 Akta urodzeń 1830 0
53/3746/0/-/25 Akta małżeństw 1830 0
53/3746/0/-/26 Akta zgonu 1830 0
53/3746/0/-/36 Akta urodzeń 1840-1842 0
53/3746/0/-/37 Akta małżeństw 1840-1842 0
53/3746/0/-/38 Akta zgonu 1840-1842 0

Amount of archival material

73

73

0

1.73

1.73

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.