Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Lekarz Powiatowy w Nowym Tomyślu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1900 - 1919
Königlicher Kreisarzt Neutomischel 1900 - 1919
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Dla potrzeb zdrowotnych w terenie powołany był lekarz powiatowy (Kreisphysiker). Od roku 1901 w miejsce "Kreisphysikera" powołano lekarza powiatowego (Kreisarzt), który podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji i działał przy landraturze (starostwie powiatowym) jako techniczny doradca landrata. Działalność lekarzy powiatowych regulowało zarządzenie z 16 września 1899 r., które weszło w życie z dniem 4 marca 1901 r.
Lekarza powiatowego angażowało ministerstwo. Mógł nim zostać lekarz posiadający tytuł doktora zdobyty na jednym z uniwersytetów niemieckich, specjalny egzamin uprawniający go do sprawowania funkcji lekarza powiatowego oraz pięcioletnią, samodzielną praktykę.
Terenem działalności lekarza powiatowego był powiat. Zadaniem lekarza powiatowego było polepszenie warunków i potrzeb zdrowotnych powiatu poprzez nakłanianie władz miejscowych i urzędów w tym kierunku oraz przez wyjaśnianie podstawowych zagadnień z zakresu zdrowia i higieny. Ponadto lekarz powiatowy sprawował nadzór nad personelem lekarskim i sanitarnym w powiecie, nad zakładami leczniczymi, aptekami, zakładami przemysłowymi. Wydawał za zgodą landrata i władz policyjnych zarządzenia w związku z wybuchem chorób zakaźnych, działał również jako lekarz sądowy. [Na podst. wstępu do inwentarza D. Kubiak].
Zespół zawiera zarządzenia i okólniki związane z pracą lekarzy powiatowych i personelu pomocniczego, statystyki i akta rodzajów chorób zakaźnych, sprawozdania z kontroli sanitarnej szkół i wsi oraz akta opieki nad młodzieżą, ułomnymi i chorymi. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 57 0

Amount of archival material

57

57

0

0.85

0.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.