Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Nowy Tomyśl

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Nowy Tomyśl 1741 - 1936
- brak danych - 1741 - 1775
1778 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W b. zaborze pruskim prowadzenie ksiąg metrykalnych rozpoczęto w XVI w. Do końca XVIII w. miały charakter wyłącznie kościelny i ewidencyjny. Od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni.
Do 1815 r. nadzór nad wykonaniem tych zadań sprawowały rejencje królewskie, a później urzędy rejencyjne. Na mocy rozkazu gabinetowego z 27 IX 1817 r. połączono Kościoły: ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany w formie unii.
Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1741-1775, 1778-1885, małżeństwa za lata 1778-1933, zgony za lata 1778-1936 W zespole zmikrofilmowano 28 j.a. o sygn.: 1-7 (nr O: 15439-15445), 9-11 (nr O: 15446-15448), 13-14 (nr O: 15449-15450), 16-19 (nr O: 15451-15454), 21-22 (nr O: 15455-15456), 25-32 (nr O: 15457-15464), 33-34 (nr O: 43274-43275)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 34 0

Amount of archival material

34

34

0

1.31

1.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.