Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kalisz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Kalisz 1808 - 1874
- brak danych - 1808 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzono w gminach ewangelickich od XVI w. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie, a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1808-1874, małżeństwa za lata 1808-1874, zgony za lata 1808-1874 W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-81 (nr O: 8467-8547) oraz zdigitalizowano sygnatury 82-90
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3882/0/-/1 Akta urodzeń 1808-1809 0
53/3882/0/-/2 Akta małżeństw 1808-1809 0
53/3882/0/-/3 Akta zgonu 1808-1809 0
53/3882/0/-/4 Akta urodzeń 1809-1810 0
53/3882/0/-/5 Akta małżeństw 1809-1810 0
53/3882/0/-/6 Akta zgonu 1809-1810 0
53/3882/0/-/7 Akta urodzeń 1810-1811 0
53/3882/0/-/8 Akta małżeństw 1810-1811 0
53/3882/0/-/9 Akta zgonu 1810-1811 0
53/3882/0/-/10 Akta urodzeń 1811-1812 0
53/3882/0/-/11 Akta małżeństw 1811-1812 0
53/3882/0/-/12 Akta zmarłych 1811-1812 0
53/3882/0/-/13 Akta urodzeń 1812 0
53/3882/0/-/14 Akta małżeństw 1812 0
53/3882/0/-/15 Akta zmarłych 1812 0
53/3882/0/-/16 Akta urodzeń 1813 0
53/3882/0/-/17 Akta małżeństw 1813 0
53/3882/0/-/18 Akta zmarłych 1813 0
53/3882/0/-/19 Akta urodzeń 1814 0
53/3882/0/-/20 Akta małżeństw 1814 0
53/3882/0/-/21 Akta zmarłych 1814 0
53/3882/0/-/22 Akta urodzeń 1815-1816 0
53/3882/0/-/23 Akta małżeństw 1815-1816 0
53/3882/0/-/24 Akta zmarłych 1815-1816 0
53/3882/0/-/25 Akta urodzeń 1817-1818 0
53/3882/0/-/26 Akta małżeństw 1817-1818 0
53/3882/0/-/27 Akta zmarłych 1817-1818 0
53/3882/0/-/28 Akta urodzeń 1819-1820 0
53/3882/0/-/29 Akta małżeństw 1819-1820 0
53/3882/0/-/30 Akta zmarłych 1819-1820 0
53/3882/0/-/31 Akta urodzeń 1821-1822 0
53/3882/0/-/32 Akta małżeństw 1821-1822 0
53/3882/0/-/33 Akta zmarłych 1821-1822 0
53/3882/0/-/34 Akta urodzeń 1822 0
53/3882/0/-/35 Akta małżeństw 1822 0
53/3882/0/-/36 Akta zmarłych 1822 0
53/3882/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 0
53/3882/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 0
53/3882/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 0
53/3882/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów tom I 1825 0
53/3882/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów tom II 1825 0
53/3882/0/-/42 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1826 0
53/3882/0/-/43 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1827 0
53/3882/0/-/44 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1828 0
53/3882/0/-/45 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1829 0
53/3882/0/-/46 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1830 0
53/3882/0/-/47 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1831 0
53/3882/0/-/48 Register der Geburts, Heiraths u. Sterberegister 1832 0
53/3882/0/-/49 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1833 0
53/3882/0/-/50 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1834 0
53/3882/0/-/51 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1835 0
53/3882/0/-/52 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1836 0
53/3882/0/-/53 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1837 0
53/3882/0/-/54 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1838 0
53/3882/0/-/55 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1839 0
53/3882/0/-/56 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1840 0
53/3882/0/-/57 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1841 0
53/3882/0/-/58 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1842 0
53/3882/0/-/59 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1843 0
53/3882/0/-/60 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1844 0
53/3882/0/-/61 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1845 0
53/3882/0/-/62 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1846 0
53/3882/0/-/63 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1847 0
53/3882/0/-/64 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1848 0
53/3882/0/-/65 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1849 0
53/3882/0/-/66 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1850 0
53/3882/0/-/67 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1851 0
53/3882/0/-/68 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1852 0
53/3882/0/-/69 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1853 0
53/3882/0/-/70 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1854 0
53/3882/0/-/71 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1855 0
53/3882/0/-/72 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1856 0
53/3882/0/-/73 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1857 0
53/3882/0/-/74 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1858 0
53/3882/0/-/75 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1859 0
53/3882/0/-/76 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1860 0
53/3882/0/-/77 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1861 0
53/3882/0/-/78 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1862 0
53/3882/0/-/79 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1863 0
53/3882/0/-/80 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1864 0
53/3882/0/-/81 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1865 0
53/3882/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 164
53/3882/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 152
53/3882/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 136
53/3882/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1869 153
53/3882/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1870 174
53/3882/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1871 172
53/3882/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1872 148
53/3882/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1873 153
53/3882/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1874 118
53/3882/0/-/91 Księga urodzeń 1840-1846 0
53/3882/0/-/92 [Alfabetyczny skorowidz urodzonych, zaślubionych, zmarłych za lata 1794-1839] XX w. 0

Amount of archival material

92

92

0

2.32

2.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.