Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Leszno

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1547-1869
- brak danych - 1547 - 1547
1597 - 1597
1625 - 1843
1869 - 1869
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes system informatyczny; patrz także tradycyjny
Leszno - miasto szlacheckie, lokacja w 1547 r. na gruntach wsi Leszno. 1. Dokumenty (70 j.a.) 1547-1788 (sygn. I/1-I/69, I/802)
2. Kopiariusze dokumentów 1625-1755 (sygn. I/70, I/800 - dawna sygn. I/70a, I/805)
3. Spisy dokumentów, rejestry akt, indeksy 1630-1738 (sygn. I/71-I/74)
4. Ordynacje miejskie 1637-1738 (sygn.I/75-I/76)
5. Materiały dotyczące organizacji władz miejskich 1732-1811 (sygn. I/79-I/90, I/804, I/806 - dawna sygn. I/79a)
6. Księgi radzieckie 1658-1811 (sygn. I/91-I/194)
7. Księgi i akta sądu opiekuńczego 1660-1794 (sygn. I/195-I/237, I/803)
8. Księgi wójtowskie 1751-1794 (sygn. I/238-I/264, I/801)
Materiały do spraw sądowych - skargi, rekwizycje, zeznania, zestawienia należności pieniężnych 1699-1811 (sygn. I/265-I/308, I/807)
9. Testamenty i sprawy spadkowe 1744-1803 (sygn.I/309-I/360)
10. Księgi rachunkowo-kasowe i akta dotyczące spraw rachunkowych miasta 1655, 1670-1843 (sygn. I/361-I/498)
11. Zarządzenia i wytyczne w sprawach podatkowych oraz rejestry podatkowe 1689, 1711-1837 (sygn. I/499-I/620)
12. Kontrybucje i inne ciężary wojenne oraz sprawy wojskowe 1677, 1704-1705, 1711, 1815 (sygn. I/621-I/625, I/629-I/655)
13. Luda i instrukcje sejmikowe 1705, 1711, 1714, 1790 (sygn. I/626-I/628)
14. Akta spraw z właścicielami miasta i ich urzędnikami oraz ciężary ponoszone przez miasto na rzecz władzy zwierzchniej 1706-1793 (sygn.I/656-I/725)
15. Akta dotyczące spraw rzemiosła i manufaktur 1662-1682, 1752-1869 (sygn. I/726-I/758)
16. Akta dotyczące handlu 1708-1810 (sygn.I/759-I/772)
17. Księgi korespondencji kupieckiej i utargów handlowych kupców 1695-1793 (sygn. I/773-I/792)
18. Materiały dotyczące rozwoju nauki 1739, 1774-1777 (sygn. I/793-I/ 794)
19. Materiały dotyczące żydów i znalezionych przedmiotów 1703-1837 (sygn.I/795-I/799)
W zespole zdigitalizowano (skany) 806 j.a. o sygn.: I1-806 (nr 53 91085-91890) oraz zmikrofilmowano 3 j.a.o sygn.:I800-I802 (nr O: 69188-69190)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4314/0/-/807 Thornische Statuta [sądownictwa miejskiego] 1700-1799 0
53/4314/0/-/I/1 Ekstrakt. Fragment przywileju lokacyjnego miasta Leszna,ujęty w ekstrakcie z ksiąg grodzkich - inscriptiones - wschowskich z 1596/ 97 fol. 234v, 236; język łaciński 1547 4
53/4314/0/-/I/2 C. Ekstrakt z ksiąg grodzkich wschowskich oblaty dokumentu wystawionego w 1561.24.VIII przez Wacława Leszczyńskiego, dziedzica Leszna i Rozdrażewa, który ustalił ordynację wewnętrzną miasta Leszna, określając ustrój miasta, uposażenie gospodarcze oraz prawo i obowiązki mieszczan leszczyńskich; język polski 1597.8.VIII (1812.7.II) in Castro Wschowiensi (w Poznaniu) 6
53/4314/0/-/I/3 1) Ekstrakt z ksiąg grodzkich wschowskich oblaty dokumentu Rafała Leszczyńskiego, wojewody bełskiego z 1628.6.V., który powołując się na postanowienia ojca swego Rafała, wojewody brzeskiego i Zofii z Opalenicy - Leszczyńskiej wojewodziny Brzeskiej, określa i reguluje uprawnienia i obowiązki Żydów leszczyńskich względem miasta Leszna i dziedzica; język łaciński, polski. 2) Ekstrakt z ksiąg grodzkich wschowskich oblaty dokumentu wystawionego przez Rafała Leszczyńskiego wojewodę bełskiego i Bogusława Leszczyńskiego z 1626.10.III., którzy powołując się na ustalenia ojca ich wojewody brzeskiego, potwierdzają warunki osiedlania się Żydów w Lesznie i ich uprawnienia gospodarcze Język niem. 1) 1630.23.VII feria secunda post f. s. Jacobi Apostoli /pierwsza poł. XVIIIw./ in castro Wschovensi; 2) 1637.17.II feria tertia post f.s. Valentini Martinis proxima /XVIIIw./ in castro Wschoviensi 9
53/4314/0/-/I/4 C.Rafał, hrabia i dziedzic na Lesznie, wojewoda łęczycki, starosta generalny wielkopolski, starosta mościcki i odolanowski, oznajmia, że za sumę 48400 florenów polskich sprzedaje władzom miejskim, i miastu Lesznie swój wielki folwark położony za bramą kościańską koło strzelnicy, dowolnie nim dysponować w przeszłości oraz określa dalsze warunki i wolności miasta związane z przejęciem tegoż folwarku; język łaciński 1692.21.VII, in arce nostra, Rydzynensi 9
53/4314/0/-/I/5 Or. Przecław (Praeteslaus), hrabia na Lesznie, wojewoda dopracki dziedzic Śmigla, oznajmia, że zezwala rajcom i wójtowi warzyć 1 war piwa rocznie i przeznaczać je według swego uznania. Poprzednia rada miejska miała prawo warzenia 4 warów piwa; język niemiecki 1660.23.VI Lissa 3
53/4314/0/-/I/6 Or. Jan, hrabia na Lesznie, kanclerz koronny, starosta generalny Wielkopolski wydaje uniwersał, którym oznajmia zniesienie służebności władz miejskich Leszna na rzecz hrabiów Leszczyńskich; język łaciński 1661.20.IV Gostini 3
53/4314/0/-/I/7 Or. Krzysztof Grzymułkowski, kasztelan poznański, administrator hrabstwa leszczyńskiego, wydaje zarządzenie określające stosunki wewnętrzne w cenach oraz ich funkcje społeczne w Lesznie; język niemiecki 1666 5
53/4314/0/-/I/8 Or. Bogusław na Lesznie Leszczyński, proboszcz katedralny płocki, kanonik krakowski, oznajmia, że zatwierdza Andrzejowi Młynarczykowi i jego spadkobiercom prawo do młyna zasprzedanego mu wraz z przynależnościami przez księdza Andrzeja proboszcza leszczyńskiego i hrabiego Władysława Leszczyńskiego. Określono również uprawnienia, powinności i należniości z tegoż młyna władzy zwierzchniej należne; język polski, łaciński 1669.11.IV Przygodzice 3
53/4314/0/-/I/9 Or. Michał, król polski, zatwierdza i transumuje przywilej Zygmunta III z 8 maja 1631 w Warszawie wydany, którym zatwierdza wszystkie przywileje i urządzenia miasta Leszna na prośbę Rafała Leszczyńskiego wojewody bełzkiego, a zwłaszcza prawo składu; język łaciński /1631.8.V/ 1669.15.X Kraków 4
53/4314/0/-/I/10 C. Michał, król polski, transumuje i zatwierdza prawo składu nadane miasta Leszna przez Zygmunta III, 8 maja 1631 w Warszawie; język łaciński /1631.8.V/ 1669.15.X XV Octobris Kraków 6
53/4314/0/-/I/11 Or. Bogusław, hrabia na Lesznie Leszczyński, proboszcz katedralny płocki, kanonik krakowski, kanclerz J.K.Mci, oznajmia, że nadaje doktorowi medycyny Izaakowi Perczowi ziemię położoną za szkołą Żydowską w Lesznie w posiadanie z prawem zbudowania jej. Zastrzega również należne powinności z tego tytułu na rzecz władzy zwierzchniej; język łaciński 1670. 3. VII Lesnae 3
53/4314/0/-/I/12 Or. Rafał, hrabia na Lesznie, dziedzic Śmigla, Rydzyny, Zaborowa, Dąbca, starosta wschowski i mościcki oznajmia, że znosi wszelkie zwolnienia podatkowe przysługujące urzędnikom książęcym w Lesznie i należne miastu; język niemiecki 1670.22.VIII zu Lissa Aufm gräflichen Hofe 3
53/4314/0/-/I/13 C. Jan, hrabia na Lesznie kanclerz koronny, starosta generalny Wielkopolski wydaje uniwersał, którym oznajmia zniesienie służebności władz miejskich Leszna na rzecz hrabiów leszczyńskich; język łaciński 1671/7/20.I /1661/ /XVIII w./ Goslini 3
53/4314/0/-/I/14 Or. Jan z Leszna Leszczyński. Kanclerz wielki koronny, starosta generalny Wielkopolski, starosta malborski oznajmia, że obowiązuje młynarzy w Lesznie do ustalenia cotygodniowej taksy pszenicy, żyta oraz do gromadzenia na ratuszu w Lesznie zapasu 1 ćwiertni mąki w celu zabezpieczenia się przed jej brakiem na wypadek zawodności pracy młynów wietrznych; język polski 1671.11.XI w Goślinie 6
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 51 52 53 54

Amount of archival material

806

806

0

13.43

13.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.