Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kępno

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1669 - 1782
- brak danych - 1669 - 1669
1674 - 1674
1682 - 1682
1745 - 1746
1752 - 1752
1767 - 1767
1780 - 1780
1782 - 1782
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes sysytem informatyczny; patrz też tradycyjny
Kępno - miasto szlacheckie, lokacja w 1660 r. 1. Dokumenty (7 j.a.) /1660/ 1669-1782 (sygn.: I/1-I/7),
2. Księga radziecka - fragment (1 j.a.) 1745, 1746 (sygn. I/8),
[1977 r.]
W zespole zmikrofilmowano 1 j.a. o sygn.: I8 (nr O 68278)
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
53/4329/0/-/I/1 Or. Michał, król polski, na prośbę miasta Kępna własności ks. Andrzeja Olszowskiego, podkanclerzego koronnego, biskupa chełmińskiego, miasta założonego przez Jana Kazimierza 20 grudnia 1660 w Krakowie, zatwierdza ogólnie przywileje i wolności tego miasta, j. łac. 16 XI 1669 Kraków 0
53/4329/0/-/I/2 Or. Marcin na Olszowej Olszowski, łowczy województwa sieradzkiego, dziedzic Kępna, Kraszków, Rzetni ... oznajmia, że zezwala Żydom osiedlać się w Kępnie, określając ich uprawnienia i wolności gospodarcze oraz obowiązki, powinności i należności na rzecz władzy zwierzchniej, j. pol. 16 V 1674 w Kęmpnie 0
53/4329/0/-/I/3 Or. Kazimierz Patrocki z Patronowa, protonotariusz apostolski, dziekan ostrzeszowski, proboszcz kępiński, oznajmia, że w wyniku plecenia księdza Jana Brunettiego, doktora obojga praw, kanonika katedralnego wrocławskiego, konsyliarza i wiceoficjała biskupa wrocławskiego, wzywa duchowieństwo dekanatu swego i dystryktu ostrzeszowskiego, aby nie czyniła Żydom kępińskim jakichkolwiek przeszkód w ich praktykach religijnych, co zostało zagwarantowane postanowieniami konstytucyjnymi, j. łac. 20 XI 1682 Kępno 0
53/4329/0/-/I/4 Or. August III, król polski, powtarza i zatwierdza wolności i prawa miastu Kępno nadane poprzednio 12 III 1676 w Krakowie przez Jana III d. 16 XI 1669 w Krakowie przez Michała, d. 20 XII 1660 w Krakowie przez Jana Kazimierza, królów polskich, j. łac. (20 XII 1660) 9 XII 1752 Warszawa 0
53/4329/0/-/I/5 Or. Stanisław August, król polski, potwierdza i transumuje przywilej króla Augusta III z 9 XII 1752 w Warszawie wydany wraz z zawartymi w nim transumptami przywilejów nadanych miastu Kępno przez: 1. króla Jana Kazimierza, nadanie prawa magdeburskiego miastu Kępnu 20 XII 1660 w Krakowie, 2. króla Michała Wiśniowieckiego – zatwierdzenie wolności i uprawnień m Kępna w 16 XI 1669 w Krakowie, 3. króla Jana III – potwierdzenie uprawnień m. Kępna w 13 III 1676 w Krakowie wraz z transumptem przywileju tejże treści króla Michała z 16 XI 1669, j. łac. (20 III 1660) 5 IV 1767 die X mensis Aprilis Ano Domini MDCCLXVII Varsaviae 0
53/4329/0/-/I/6 Or. Adam Kromno Piotrowski, adiutant KJM i dziedzic miasta Kępna, potwierdza prawa i wolności Żydów, synagogi w Kępnie, określone i zatwierdzone przez poprzednich dziedziców tegoż miasta. Sam zaś określa szczegółowo uprawnienia handlowe tychże Żydów wełną surową, aby nie przynosiły szkody tamtejszym sukiennikom oraz zezwala na wystawienie wagi dla ważenia wełny i innych towarów, j. pol. 15 V 1780 w Kempnie 0
53/4329/0/-/I/7 Or. Stanisław August (Poniatowski), król polski, przychyla się do prośby władz miejskich i mieszkańców miasta Kępna będących w zatargu z dziedzicem tegoż miasta Adamem Piotrowskim i z innymi osobami, bierze ich pod swoją opiekę, zapewniając bezpieczeństwo osobiste i swobodę handlu, j. łac. 17 IX 1782 Varsaviae 0
53/4329/0/-/I/8 [Fragment księgi radzieckiej], j. łac. 1745, 1746 0

Amount of archival material

8

8

0

0.08

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.