^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Or. - Stefan, król polski ...potwierdza i transumuje nadane przywileje miastu Kobylin przez: 1. króla Władysława Jagiełłę z 1430.5.VIII przeniesienia miasta na prawo magdeburskie 2. króla Zygmunta z 1537.20.II nadania prawa odbywania 2 jarmarków i przyzwolenia na trzeci 3. króla Zygmunta Augusta z 1553.27.III zatwierdzającego poprzednie uprawnienia na odbywanie jarmarków i zezwala na odbywanie czwartego jarmarku

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa I/8
- brak danych -
(1430.5.VIII) , 1578.3.XII in convocatione regni generali consiliorum, Cracoviae
data not found łaciński
- brak danych -
- brak danych - Dep. Kobylin Nr 8 (6-skreślone)
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
770-765 x 627-620 + Tak
brak mikrofilmu
Podpis: Stephanus Rex subscripsit. In verso - błędnie ujęty regest podający jako wystawcę króla Zygmunta III. Transumpty - zob. inwentarz kartkowy dokumentów. ; 770-765 x 627-620 + 80-85 mm. ; Pergamin, stan dobry. Na kolorowym sznurku przywieszona pieczęć koronna wystawcy, kapsuła woskowa ułupana.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.