Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kobylin (pow. krotoszyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1303 - 1816
- brak danych - 1303 - 1303
1426 - 1426
1430 - 1430
1449 - 1449
1537 - 1564
1570 - 1570
1578 - 1578
1589 - 1589
1614 - 1614
1629 - 1629
1633 - 1633
1662 - 1781
1783 - 1783
1786 - 1786
1791 - 1794
1807 - 1816
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny; patrz też tradycyjny
Kobylin - miasto szlacheckie, lokacja w 1303 r., przedtem wieś. 1. Dokumenty (18 j.a.) 1303, 1426-1714 (sygn.: I/1-I/18),
2. Zbiór dokumentów (1 j.a.) 1662-1771 (sygm. I/19),
3. Księgi radzieckie (5 j.a.) 1537-1564, 1696-1701, 1754-1775 (sygn.: I/20-I/24),
4. Księgi radziecko-wójtowskie (3 j.a.) 1759-1794, 1807-1816 (sygn.: I/25-I/27),
5. Księgi rachunkowe (2 j.a.) 1743, 1749-1760 (sygn.: I/28-I/29),
6. Akta luźne (2 j.a.) 1754, 1769 (sygn.: I/30-I/31),
[1977 r.]
W zespole zdigitalizowano (skany) 31 j.a. o sygn.: I1-I31 (nr 53: 94724-94754), oraz zmikrofilmowano 5 j. a. o sygn.: I19 (nr O 68281), I28-I31 (nr O: 68282-68285)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4330/0/-/I/2 Or. - Andrzej, Wincenty i Mikołaj, dziedzice Kobylina, odnawiają dokument, którym Mikołaj wojewoda kaliski w r. 1303 oddaj wójtostwo w Kobylinie (Wenecja) za zasługi Henczy, pozwala lokować na prawie niemieckim, nadaje dwa łany koło miasta wolne i dwa takież we wsi Kobylin i określa prawa i obowiązki wójta i mieszkańców. (1303.6.III) , 1426.25.XI ipso die s.Katharine (Kobylin) 7
53/4330/0/-/I/1 Or. - Mikołaj, wojewoda kaliski, oddaje za zasługi Henczy prawo lokowania miasta Wenecji na prawie niemieckim, nadaje dwa wolne łany przed miastem i dwa łany we wsi Kobylinie, określa prawa i obowiązki Henczy jako wójta tudzież mieszkańców. 1303.6.III f.4 post Reminiscere, Kalisz 9
53/4330/0/-/I/8 Or. - Stefan, król polski ...potwierdza i transumuje nadane przywileje miastu Kobylin przez: 1. króla Władysława Jagiełłę z 1430.5.VIII przeniesienia miasta na prawo magdeburskie 2. króla Zygmunta z 1537.20.II nadania prawa odbywania 2 jarmarków i przyzwolenia na trzeci 3. króla Zygmunta Augusta z 1553.27.III zatwierdzającego poprzednie uprawnienia na odbywanie jarmarków i zezwala na odbywanie czwartego jarmarku (1430.5.VIII) , 1578.3.XII in convocatione regni generali consiliorum, Cracoviae 9
53/4330/0/-/I/3 Or. - Władysław, król polski, na prośbę Andrzeja, Wincentego i Mikołaja z Kobylina nadaje ich miastu Kobylinowi prawa miejskie magdeburskie, uwalnia od ciężarów prawa polskiego i jurysdykcji urzędników królewskich tudzież nadaje jarmarki. 1430.5.VIII sabbatho in die s.Dominici, f.Łęczyca 9
53/4330/0/-/I/10 Or. - Zygmunt III, król polski ...potwierdza i transumuje przywilej króla Stefana Batorego z 1578.7.XII wraz z transumptem przywileju Mikołaja, wojewody kaliskiego i dziedzica miasta Kobylin, wydanym w Kobylinie 1449.20.VII, którym zwalnia miasto od ciężarów na rzecz dziedziców miasta, określa czynsz z ogrodów na 3 grzywny rocznie oraz należność w naturaliach i 3 grzywien z tytułu długów, nadaje prawo do połowu ryb w Przekopie, do wybudowania mielcucha, zakupu soli i piwa w Świdnicy, pobierania opłat targowych oraz inne uprawnienia gospodarcze. (1449.20.VII) , 1614.15.VII Varszaviae 8
53/4330/0/-/I/11 Odpis - Zygmunt III, król polski, poświadcza przywilej dla miasteczka Kobylina położonego w województwie kaliskim, wystawiony przez jego dziedzica Mikołaja w dniu 20 lipca 1449 roku. (1449.20.VII) , 1614.15.VII Warszawa 7
53/4330/0/-/I/4 Or. - Mikołaj dziedzic Kobylina na prośbę mieszczan Kobylina określa prawa i obowiązki tudzież ciężary na rzecz miasta i dziedzica. 1449.20.VII die dominico ante M.Magdalene, Kobylin 8
53/4330/0/-/I/20 Acta civilia sub magnifico domino ac domino Georgio Kobylinski ac iuxta statua civilia gesta anni archipare 1537. (Księga radziecka.). j.łac., j.pol. 1537-1564 140
53/4330/0/-/I/5 Or. - Zygmunt, król polski, na prośbę Jerzego Konarskiego, dziedzica miasta Kobylin, zatwierdza dwa jarmarki nadane temu miastu przez Władysława Jegiełłę i dodaje trzeci mający się odbywać we czwartek przed niedzielą palmową. 1537.20.II feria tertia post Invocavit, Kraków 9
53/4330/0/-/I/6 Or. - Zygmunt August, król polski, na prośbę Jerzego Konarskiego, kasztelana kaliskiego, do trzech jarmarków nadanych przez królów Władysława Jagiełłę i Zygmunta I - nadaje Kobylinowi czwarty na dzieńśw. Tomasza. 1553.27.III f.2 post Palmarum Kraków 9
53/4330/0/-/I/9 Or. - Zygmunt III, król polski ...potwierdza i transumuje przywilej króla Stefana Batorego z 1578.10.XII wraz z transumptem przywileju króla Zygmunta Augusta z 1570.5.VIII , którym nadaje miastu Kobylin i jego właścicielom prawo poboru cła (brukowego) na naprawę mostów i grobli, które wynosi od woza z koniem 1 grosz, od samego woza - 1/2 grosza, od wołu 6 denarów, od świni - 3 denary. (1570.5.VIII) , 1589.20.IV Varsaviae 8
53/4330/0/-/I/7 Or. - Zygmunt August, król polski, pozwala miastu Kobylinowi pobierać opłaty od wozów, koni, wołów i świń na poprawę i budowę mostów i wałów wobec tego, że drogi prowadzące ze Śląska są bagniste. 1570.5.VIII Warszawa 8
53/4330/0/-/I/12 Or. - Zygmunt III, król polski ...zabrania obywatelom województw poznańskiego i kaliskiego przechowywać zbiegów ze Śląska. 1629.27.VI w Solcu 6
53/4330/0/-/I/13 Or. - Piotr Sieniuta z Lachowiec, dziedzic Kobylina, Pleszewa, Jutrosina, Zdun, Baszkowa, Starogrodu - nadaje przywileje miastu Kobylinowi. Dokument potwierdza Krzysztof Aleksander Sieniuta 20.VI.1662 r. 1633.21.VII Pleszew 7
53/4330/0/-/I/19 Privilegia der Stadt Kobylin. Abschriften und Übersetzungen. 1662-1771 28
1 2 3

Amount of archival material

31

31

0

0.43

0.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.