Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1832 - 1918] 1919 - 1939
- brak danych - 1832 - 1918
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny - (sygn.: 1-1400, 1402-1836), Fotobaza (sygn. 1401); także tradycyjny (sygn.: 1-1789)
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej znosiła pruski podział administracyjny i powołała jako organ tymczasowy Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej. Zasięg terytorialny starostw powiatowych pokrywał się zasadniczo z zasięgiem terytorialnym byłych urzędów landrackich. Następne zmiany terytorialne przeprowadzono w 1938 r. Taki stan przetrwał do roku 1939.
Organizacja administracji państwowej na terenie całej Polski nie była jednolita. Jednolitość tę zapewniło rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r. o organizacji i zakresie działania administracji ogólnej. Na tej podstawie minister spraw wewnętrznych wydał nowe rozporządzenie dnia 30 kwietnia 1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania. W myśl powyższych przepisów starosta był reprezentantem rządu w terenie, czuwał nad porządkiem publicznym i bezpieczeństwem, współdziałał z władzami wojskowymi, orzekał w sprawach postępowania przymusowego oraz nadzorował działalność organów samorządowych. [Na podstawie wstępu K. Bieleckiego]
Zespół zawiera m. in.: akta organizacyjne starostwa, w referacie bezpieczeństwa sprawozdania sytuacyjne, w administracyjnym akta dotyczące spraw obywatelskich, spółek wodnych, drenarskich, łowieckich, wojskowych, bezrobocia, rejestry, statystyki, w referacie zdrowia sprawy dotyczące chorób zakaźnych a także ochrony lasów i rolnictwa. Ponadto w zespole znajduje się album fotograficzny zawierający zdjęcia pałacu w Wąsowie. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4350/0/1/1 Sprawy związane ze stanowiskiem starosty jako reprezentanta Rządu 1932-1936 0
53/4350/0/1/2 Sprawy starosty jako reprezentanta Rządu, sprawy reprezentacyjne i etykietalne, organizacja uroczystości i udział starosty w nich 1938 0
53/4350/0/1/3 Zbiór okólników w sprawach ogólnych 1839 0
53/4350/0/1/4 Zebrania periodyczne naczelników władz i urzędów 1926-1937 0
53/4350/0/1/5 Zebrania periodyczne 1832-1936 0
53/4350/0/1/6 Sprawy wynikające ze stosunku starosty do władz niezespolonych 1932-1936 0
53/4350/0/1/7 Sprawy wynikające ze stosunku starosty do władz niezespolonych, zebrania periodyczne 1938 0
53/4350/0/1/8 Sprawy akcyj społecznych kierowanych i popieranych przez Starostę oraz stosunek do organizacji społecznych 1832-1936 0
53/4350/0/1/9 Sprawy akcji społecznej kierowanej i popieranej przez starostę oraz stosunek do organizacji społecznych /Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska.../ 1937-1939 0
53/4350/0/1/10 Akta Komisarza Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej 1939 0
53/4350/0/1/11 Akta dotycząca Funduszu Obrony Narodowej /zakup karabinów maszynowych/ 1937 0
53/4350/0/1/12 Komitet zbiórki na rzecz szkolnictwa polskiego zagranicą 1937 0
53/4350/0/1/13 Komitet uczczenia pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego 1936-1938 0
53/4350/0/1/14 Prośby do prezydenta Rpltej /jubileuszowe, okolicznościowe/ 1937-1938 0
53/4350/0/1/15 Akta dotyczące orderów i odznaczeń 1928-1932 0
1 2 3 4 ... 59 60 61 62 63 ... 120 121 122 123

Amount of archival material

1836

1836

0

13.61

13.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -