^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich z r. 1918/19 Koło w Bukowcu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 565
- brak danych -
1937

1937 - 1937
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 10
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -