Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Lwówek (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1558 - 1950
- brak danych - 1558 - 1574
1588 - 1604
1617 - 1625
1630 - 1699
1701 - 1709
1740 - 1740
1744 - 1744
1746 - 1755
1772 - 1778
1816 - 1950
Magistrat zu Neustadt b/Pinne-**-Zarząd Miejski w Lwówku tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny; patrz też tradycyjny
Lwówek - miasto szlacheckie, lokacja w 1414 r. na terenie wsi. 1. Okres staropolski (17 j.a.)
1.1 Dokumenty (2 j.a.) 1648-1772 (sygn.: I/1-I/2),
1.2 Kopiariusz przywilejów miejskich i cechowych (1 j.a.) /1414-1713/ (sygn. I/3),
1.3 Księgi radzieckie - fragmenty (2 j.a.) 1664, 1701-1709 (sygn.: I/4-I/5),
1.4 Księgi ławnicze i wójtowskie (6 j.a.) 1558-1699 (sygn.: I/6-I/11),
1.5 Pomiary miasta i gruntów (1 j.a.) 1778 (sygn. I/12),
1.6 Akta luźne (5 j.a.) 1630-1755 (sygn.: I/13-I/17),
2. XIX-XX w. (372 j.a.)
2.1 Okres zaboru pruskiego (173 j.a.) 1816-1918 /1920/ (sygn.: 1-173),
2.2 Okres międzywojenny (166 j.a.) /1886/ 1919-1939 (sygn.: 174-339),
2.3 Okres okupacji hitlerowskiej (5 j.a.) 1939-1944 (sygn.: 340-344),
2.4 Okres Polski Ludowej (28 j.a.) 1945-1950 (sygn.: 345-372),
[oprac. K. Bielecki 1973 r.]
W zespole zmikrofilmowano 6 j.a. o sygn.: I4 (nr O 69191), I13-I17 (nr O: 69192-69196) oraz zdigitalizowano 17 j.a. o sygn.: I1-I17 (nr 53: 95384-95400)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta z okresu przedrozbiorowego 17 1414-1778 3534
2 Akta administracji niemieckiej 0 0
2.1 Pomoce archiwalne 1 0
2.2 Organizacja samorządu 25 1836-1920 0
2.3 Kasa miejska 11 1826-1919 0
2.4 Gospodarka majątkiem miejskim 20 1816-1918 0
2.5 Sprawy kościelne, szkoły, fundacje 35 1822-1919 0
2.6 Gazownia miejska 5 1846-1920 0
2.7 Nadzór nad stowarzyszeniami 16 1834-1920 0
2.8 Szczepienia ochronne 3 1848-1886 0
2.9 Rzemiosło i przemysł 12 1846-1919 0
2.10 Jarmarki 7 1838-1909 0
2.11 Rolnictwo 4 1838-1908 0
2.12 Utrzymanie ulic 4 1832-1919 0
2.13 Sprawy sądowe 5 1844-1905 0
2.14 Szpital miejski 25 1820-1945 0
3 Akta administracji polskiej w okresie międzywojennym 0 0
3.1 Organizacja i administracja miastem 8 1921-1939 0
3.2 Wybory i protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 22 1915-1939 0
3.3 Sprawy rachunkowe 8 1919-1939 0
3.4 Rozbudowa miastem 8 1887-1938 0
3.5 Szkolnictwo 8 1920-1937 0
3.6 Opieka społeczna 9 1853-1939 0
3.7 Gazownia 4 1922-1939 0
3.8 Miejska Kasa Oszczędności 3 1916-1937 0
3.9 Sprawy policyjne dotyczące spraw meldunkowych i ludności 12 1899-1939 0
3.10 Sprawy cechów 9 1919-1939 0
3.11 Stowarzyszenia i związki 21 1886-1939 0
3.12 Policja porządkowa 5 1919-1938 0
3.13 Sprawy sanitarne, opieka nad dziećmi i młodzieżą 7 1919-1938 0
3.14 Rzemiosło i handel 11 1919-1939 0
3.15 Opieka nad zabytkami i grobami 3 1920-1938 0
3.16 Sprawy rolne 3 1919-1938 0
3.17 Sprawy prasy, kościołów i wojskowe 6 1919-1937 0
3.18 Bezrobocie 9 1920-1939 0
3.19 Sprawy sądowe 2 1921-1937 0
3.20 Sprawy dotyczące państwa 8 1919-1939 0
3.21 Akta okresu okupacji hitlerowskiej 5 1939-1944 0
4 Akta Polski Ludowej 0 0
4.1 Dział Ogólno-Organizacyjny 10 1945-1950 0
4.2 Dział Finansowo-Budżetowy 12 1945-1949 0
4.3 Dział Administracyjno-Społeczny 6 1945-1950 0
5 Retrokonwersja 58 1829-1939 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4383/0/1/I/1 Or. Konstanty z Bnina Opaliński, wojewoda poznański, dziedzic miasta Lwówka, przywołując się na przywilej lokacyjny nadany temuż miastu przez wojewodę poznańskiego i starostę generalnego Wielkopolski Sędziwoja Ostroroga z 1419. 1. VII, potwierdza miastu Lwówek prawo do poboru targowego, do korzystania ze stawu zwanego GLinki, uwalniania od opłaty hajduckiej, określa obowiązki i uprawnienia gospodarcze mieszczan lwowieckich oraz warunki osiedlenia się ich w mieście i inne uprawnienia; język polski 1649. 12. IV, we Lwówku 5
53/4383/0/1/I/2 Ekstr. Władze miejskie we Lwówku zapisują kościołowi farnemu we Lwówki 5% odsetek od sumy 2000 czerwonych złotych, wypożyczonych miastu Lwówek w 1772 roku przez właścicielkę tegoż miasta Jadwigę Nemopucynę z Pawłowskich Łącką za zakup zboża dostarczonego wojskom koronnym. Za wspominane dochody winny zostać odprawione co tydzień dwie msze św. za duszę jej męża Józefa Łąckiego i za duszę jej rodziców - Macieja i Wiktorii z Święcickich - Pawłowskich; język polski 1772. 16. III feria secunda post Dominicam Reminiscere proxima, in Oppido Lwówek 6
53/4383/0/1/I/3 Speculum variorum privilegiorum et status reipublicae Lwowwecensis una cum certis ordinationibus per traditionem devolutis et de nowo conditis, Kopiariusz przywilejów miejskich i cechowych; język łaciński, polski 1414-1713 173
53/4383/0/1/I/4 Fragment księgi radzieckiej; język polski, łaciński 1664 18
53/4383/0/1/I/5 Księga radziecka; język łaciński, polski 1701-1709 150
53/4383/0/1/I/6 Incipit liber actionum scabinalium ut puta resignationum, reformationym, testamentorum et aliorum action seu contractuum, qui perpetuae firmitatis in suis punctis et clausulis clausa coram bannito juditio firmatur ac stabiliuntur; język łaciński, polski 1558-1574 855
53/4383/0/1/I/7 Volumen in se continens inscriptiones, obligationum, resignationum, dotalitiorum, concordiorum et aliorum contractuum; język polski 1588-1604 364
53/4383/0/1/I/8 Registrum actorum domini advocati et scabinorum juratorum civitatis Lwówko; język polski 1617-1625 334
53/4383/0/1/I/9 Liber resignationum, dotalitiorum, commutationum, donationum etc. Immobilium bonorum aliorum que actionum in judiciis bannitis oppidi Lwówek celebratarum; język polski 1642-1676 676
53/4383/0/1/I/10 Księga wójtowska i ławnicza; język polski 1649-1699 685
53/4383/0/1/I/11 Acta controversiarum judicii banniti in oppido Lwówek, Księga wójtowska i ławnicza; język polski, łaciński 1657-1675 177
53/4383/0/1/I/12 Wymiar miasta i gruntu; język polski 1778 27
53/4383/0/1/I/13 Notatki pisarza i pisma doń kierowane; język polski, łaciński 1630-1667 7
53/4383/0/1/I/14 Elekty władz miejskich miasta Lwówka, przedstawione przez władze miejskie panu zwierzchniemu do zatwierdzenia; język niemiecki 1740, 1746, 1748 - 1755 40
53/4383/0/1/I/15 Ekstrakt z ksiąg burmistrzowskich miasta Lwówka sprawozdania rachunkowego Chrystiana Żyżynka, dokonanego przed władzami miejskimi Lwówka za 1740 rok; język łaciński 1744. 15. II 6
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

447

389

0

9.03

7.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.