^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ekstr. Władze miejskie we Lwówku zapisują kościołowi farnemu we Lwówki 5% odsetek od sumy 2000 czerwonych złotych, wypożyczonych miastu Lwówek w 1772 roku przez właścicielkę tegoż miasta Jadwigę Nemopucynę z Pawłowskich Łącką za zakup zboża dostarczonego wojskom koronnym. Za wspominane dochody winny zostać odprawione co tydzień dwie msze św. za duszę jej męża Józefa Łąckiego i za duszę jej rodziców - Macieja i Wiktorii z Święcickich - Pawłowskich; język polski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa I/2
- brak danych -
1772. 16. III feria secunda post Dominicam Reminiscere proxima, in Oppido Lwówek

1772 - 1772
polski
- brak danych -
- brak danych - Neustadt b.P, B. 2
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Podpis: Matheus Jażdżewski - Notarius Lwovensis Juratus. Ekstrakt z ksiąg burmistrzowskich miasta Lwówka; 210 x 350 mm, 2 karty papieru - stan dość dobry, wycięte 2 pieczęcie - miejska Lwówka i ławnicza
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.