Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Środa

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1461 - 1950
- brak danych - 1461 - 1461
1477 - 1477
1479 - 1479
1481 - 1481
1505 - 1572
1576 - 1578
1583 - 1583
1602 - 1950
Amtskommissar des Amtsbezirks Schroda-Stadt-**-Magistrat miasta Środy-**-Magistrat zu Schroda-**-Zarząd Miejski w Środzie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 2 inw., łącznie 2111 j.a., patrz też system informatyczny
spis roboczy Yes kat. B - 133 j.a. (akta osobowe z lat 1847-1937), spis przy inw. książkowym
inne pomoce No 1 j.a. (nab. 4385)
Środa - miasto królewskie, lokacja przed 1370 r. na terenie osady targowej. 1. Okres staropolski (101 j.a.)
1.1. Dokumenty (22 j.a.) 1461-1790 (sygn. I/1-I/22)
1.2. Księgi radzieckie (6 j.a.) 1762-1795 (sygn. I/23-I/28)
1.3. Ekstrakty z ksiąg radzieckich (1 j.a.) 1700-1794 (sygn. I/29)
1.4. Księga radziecko-wójtowska (pozwy) (1 j.a.) 1684-1691 (sygn. I/70)
1.5. Księgi ławnicze (3 j.a.) 1503-1642 (sygn. I/30-I/32)
1.6. Księgi ławniczo-wójtowskie (37 j.a.) 1617-1796 (sygn. I/33-I/69)
1.7. Ekstrakty z ksiąg ławniczych i wójtowskich (1 j.a.) 1560-1791 (sygn. I/71)
1.8. Księga trzech porządków (1 j.a.) 1789-1792 (sygn. I/72)
1.9. Rachunki miejskie i rejestry podatkowe (15 j.a.) /1545/ 1564, 1750-1799 (sygn. I/73-I/87)
1.10. Akta luźne (14 j.a.) /1460/ 1602-1826 (sygn. I/88-I/101)
2. XIX - XX w. (2023 j.a.)
2.1 Okres zaboru pruskiego /1786/ 1793-1918 /1919-1928/ (sygn. 1-1000, 2011-2017)
2.2 Okres międzywojenny 1824/ 1919-1939 (sygn. 1001-1876, 2018-2019)
2.3 Okres okupacji 1939-1944 (sygn. 1877-1940, 2020-2021)
2.4 Okres Polski Ludowej /1936/ 1945-1950 (sygn. 1941-2010, 2022-2023)
W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: I23 (nr O 69377), I28-I29 (nr O: 69378-69379), I47 (nr O 69380), I58-I59 (nr O: 69381-69382), I71 (nr O 69383), 74-I90 (nr O: 69384-69400)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 101 0
1 Okres zaboru pruskiego 0 0
1.1 Sprawy ogólne i organizacyjne 71 1810-1919 0
1.2 Sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich 92 1786-1917 0
1.3 Sprawy statystyczne 11 1816-1918 0
1.4 Sprawy urzędników miejskich 32 1793-1920 0
1.5 Sprawy kasowe i pożyczek hipotecznych 63 1808-1920 0
1.6 Sprawy podatkowe 87 1798-1920 0
1.7 Sprawy budowlane, drogowe, kolejowe 42 1795-1926 0
1.8 Sprawy policji i nadzoru policyjnego 132 1808-1929 0
1.9 Sprawy towarzystw, organizacji i cechów 82 1826-1921 0
1.10 Sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła 34 1837-1919 0
1.11 Sprawy szpitala i opieki społecznej 67 1795-1924 0
1.12 Sprawy szkolne 131 1821-1920 0
1.13 Sprawy kościelne i wyznaniowe 49 1800-1944 0
1.14 Sprawy straży pożarnej i ubezpieczeń od ognia 50 1814-1919 0
1.15 Sprawy wojskowe 40 1809-1921 0
1.16 Sprawy sądowe, procesowe, opiekuńcze 20 1796-1913 0
1.17 Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 4 1874-1906 0
2 Okres międzywojenny 0 0
2.1 Sprawy ogólne i organizacyjne 103 1824-1939 0
2.2 Sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich 46 1869-1939 0
2.3 Sprawy statystyczne 10 1862-1936 0
2.4 Sprawy urzędników miejskich 24 1875-1936 0
2.5 Sprawy finansowo-kasowe i pożyczek miejskich 74 1878-1940 0
2.6 Sprawy podatkowe 64 1860-1935 0
2.7 Sprawy budowlane, drogowe, kolejowe, pocztowe 44 1831-1939 0
2.8 Sprawy policji i nadzoru policyjnego 117 1831-1939 0
2.9 Sprawy towarzystw, organizacji i cechów 90 1877-1936 0
2.10 Sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła 49 1851-1939 0
2.11 Sprawy rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, wodne 35 1845-1939 0
2.12 Sprawy szpitala, opieki społecznej, bezrobocia, zdrowotne i sanitarne 100 1820-1939 0
2.13 Sprawy szkolne 59 1861-1939 0
2.14 Sprawy kościelne i wyznaniowe 6 1839-1935 0
2.15 Sprawy straży pożarnej i ubezpieczeń od ognia 20 1887-1936 0
2.16 Sprawy wojskowe 29 1837-1939 0
2.17 Sprawy sądowe i sporne 9 1877-1935 0
3 Okres okupacji hitlerowskiej 0 0
3.1 Sprawy ogólne 29 1939-1944 0
3.2 Sprawy statystyczne 11 1940-1944 0
3.3 Sprawy finansowo-podatkowe 25 1940-1944 0
4 Okres Polski Ludowej 0 0
4.1 Dział ogólno-organizacyjny 37 1934-1950 0
4.2 Dział finansowo-budżetowy 24 1945-1950 0
4.3 Dział gospodarki gminnej 5 1945-1949 0
4.4 Dział administracji społecznej 3 1945-1951 0
4.5 Dział administracyjny 3 1945-1949 0
5 Retrokonwersja 164 1847-1950 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4391/0/-/I/ 16 Or. - Stefan Batory, król polski wydaje dekret w sporze władz miejskich Środy z podkomorzym rawskim i dzierżawcą średzkim Hieronimem Gostomskim o wybór władz miejskich, o zakres kompetencji sądownictwa miejskiego, o wypalenie i sprzedaż cegły, o rybołówstwo, o sól, o więziennictwo, o opłatę targową zwaną"łopatka" i inne sprawy; język łaciński 1583 0
53/4391/0/-/I/ 17 Or. - Zygmunt III (Waza) król polski potwierdza i transumuje postanowienia władz miejskich miasta Środy z 1607. 27. IV, określające prawne postępowanie spadkowe obowiązujące mieszkańców tegoż miasta; język łaciński 1607-1609 0
53/4391/0/-/I/ 18 Władysław IV, król polski potwierdza i transumuje zatwierdzony 1633. 30. IX przez władze miejskie i przedstawicieli cechu łącznego - kowali, mieczników, ślusarzy, rymarzy i innych rzemiosł w Środzie - statut tegoż cechu; język polski 1633 0
53/4391/0/-/I/ 19 Ekstr. - Matiasz Cyrulik, rajca średzki - jako nabywca, zawiera z uczciwym Janem Mrozem - jako sprzedawcą - kontrakt zaprzedaży kwarty dziedziczonej roli za sumę 400 zł polskich, spłaconą w trzech ratach. Sprzedaż nastąpiła za zezwoleniem dziedzica wsi Mącznik - Stanisława Bogusławskiego, jako pana zwierzchniego; język polski, łaciński 1654 0
53/4391/0/-/I/ 20 Or. - August II, król polski elektor saski potwierdza i transumuje przywilej króla Zygmunta z 1545. 3. VII, którym potwierdza miastu Środzie prawo magdeburskie, uprawnienia gospodarcze i określa obowiązki mieszkańców tegoż miasta. Nadto nadaje uprawnienie odbywania w Środzie 12 jarmarków rocznie na przedmieściu Poznańskim; język łaciński 1545-1732 0
53/4391/0/-/I/ 21 Or. - August III, król polski elektor saski potwierdza i transumuje przywilej króla Augusta II z 1732. 23. VI wraz z transumptami przywileju króla Zygmunta (Starego) z 1545. 3. VII, którym potwierdza miastu Środzie prawo magdeburskie, uprawnienia gospodarcze, określa obowiązki mieszkańców Środy oraz prawo do odbywania 12 jarmarków rocznie. Nadto określa obecnie sposób wyboru władz miejskich w Środzie; język łaciński 1545-1746 0
53/4391/0/-/I/ 22 Or. - Stanisław August Poniatowski, król polski - na podstawie regestu pozwów, przytacza dokonany wpis pozwu sądowego w sprawie wytoczonej przez władze miejskie Środy przeciw szlachcicowi Ignacemu - ojcu - i synowi jego - Łaszczyńskim oraz szlachcicowi Pawłowi Otomańczykowi; język łaciński 1790 0
53/4391/0/-/I/ 23 Księga radziecka; język polski 1762-1763 0
53/4391/0/-/I/ 24 Protocollon officii proconsularis 1777-1784 0
53/4391/0/-/I/ 25 Księga radziecka; język polski 1784-1785 0
53/4391/0/-/I/ 26 Protokół, w którym znajdują się same tylko manifesta, obdukcje, remanifesta, relacje zapozwów i innych czynności, które sposobem relacyjnym do akt miasta J.Kr.Mci Środy wchodzić zwykły za burmistrzostwa zacnie sławetnego Józefa Lewickiego, wójtostwa zacnie Sławetnego Pawła Ottomańczyka miasta Środy zaczęty przez zacnie sławetnego Wojciecha Boińskiego na ten czas pisarza spisany; język polski 1786-1788 0
53/4391/0/-/I/ 27 Protokolarz sądu pierwszej instancji i radziecki; język polski 1792-1795 0
53/4391/0/-/I/ 28 Ksiega sądu I instancji - radziecka; język polski 1792 0
53/4391/0/-/I/ 29 Ekstrakty z ksiąg radzieckich miasta Środy; język polski, łaciński 1700-1794 0
53/4391/0/-/I/ 30 Księga ławnicza; język łaciński 1505-1573 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

2288

2111

0

44.38

43.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -